Persondatapolitik

Introduktion

Denne persondatapolitik gælder for indsamling og behandling af dine personoplysninger i forbindelse med udførelse af advokatopgaver eller ansættelse hos Advokatfirmaet Jan Poulsen.

Når du selv giver personoplysninger til Advokatfirmaet Jan Poulsen via mail, elektronisk, telefon eller direkte - accepterer du, at dine personoplysninger gemmes og behandles med henblik på, at Advokatfirmaet Jan Poulsen udfører advokatopgaverne for dig på den bedst mulige måde.

Advokatfirmaet Jan Poulsen - Profil

Advokatkontoret i Aalestrup har eksisteret siden år 1904 og har siden været en aktiv del af egnen.
I dag står advokatkontoret for

·         Kvalitet i rådgivning og sagsbehandling

·         Hurtig og effektiv sagsbehandling

·         Servicering af både private og erhvervsdrivende i hele Himmerland

·         Varetager udelukkende klientens interesser med højeste prioritet

 

Vi passer godt på dine oplysninger!
Advokatfirmaet Jan Poulsen ønsker med denne Persondatapolitik at vise:

·         hvordan vi opretholder det højeste niveau af sikkerhed for vores kunder, leverandører og medarbejdere med hensyn til behandling af personoplysninger

·         hvordan vi på en overskuelig måde håndterer dine personoplysninger

Dataansvarlig

Advokat Jan Poulsen er indehaver af firmaet Advokatfirmaet Jan Poulsen og hermed den dataansvarlige for virksomheden.

Kontaktoplysninger:

Advokat Jan Poulsen
Advokatfirmaet Jan Poulsen

Aagade 8
9620 Aalestrup

Telefon: 9964 1811
Telefax: 9864 2458
E-mail: Denne emailadresse bliver beskyttet mod spam bots, du skal have Javascript aktiveret for at se den
Hjemmeside: www.advokatjanpoulsen.dk


Advokatfirmaet Jan Poulsen udfører al håndtering af personoplysninger i henhold til Persondataforordningen (GDPR).

Når du afgiver dine personoplysninger, giver du samtidig samtykke til at dine personoplysninger kan behandles af Advokatfirmaet Jan Poulsen.

Advokatfirmaet Jan Poulsen indsamler følgende personoplysninger

Kunder

Almindelige personoplysninger:

·         Navn, adresse, telefonnummer, mobil, e-mailadresse, kundenummer, CVR-nummer, kontaktinformationer, ordrehistorik, betalingsinformationer, kontaktpersoner samt dennes kontaktoplysninger

Almindelige, evt. følsomme samt evt. fortrolige personoplysninger

·         Nødvendige oplysninger i forbindelse med sag som advokat Jan Poulsen fører for kunden

·         Legitimation indsamlet iht. Hvidvask loven i forbindelse med sag som advokat Jan Poulsen fører for kunden

Leverandører

Almindelige personoplysninger:

·         Navn, adresse, telefonnummer, mobil, e-mailadresse, leverandørnummer, CVR-nummer, kontaktinformationer, ordrehistorik, betalingsinformationer, kontaktpersoner samt dennes kontaktoplysninger

Medarbejdere

Almindelige personoplysninger

·         Almindelige personoplysninger før/under/efter ansættelse.
Herunder kontraktlige forpligtelser i forbindelse med ansættelsesforhold

·         Følsomme personoplysninger kun i nødvendige tilfælde indsamles disse

Formål

Advokatfirmaet Jan Poulsen indsamler udelukkende personoplysninger, der er nødvendige for behandling af kunder, leverandører og ansatte. Eksempler på formål, hvortil Advokatfirmaet Jan Poulsen indsamler personoplysninger:

 • Kontaktinformation samt andre nødvendige informationer vedrørende kunder
 • Udførelse af advokatopgaver for kunder
 • Kontaktinformation leverandører samt leverandørbehandling
 • Kontaktinformation til fremsendelse af faktura
 • Opfyldelse af lovkrav
 • Kontraktslige/ansættelseskrav over for ansatte

Tidsfrister for sletning/opbevaring

Personoplysninger slettes, når Advokatfirmaet Jan Poulsen efter lovgivning ikke længere er pålagt at skulle gemme oplysningerne, eller når der ikke længere er et formål med behandlingen.

Videregivelse af personoplysninger

Advokatfirmaet Jan Poulsen videregiver ikke personlige oplysninger til andre uden for virksomheden.

Advokatfirmaet Jan Poulsen benytter databehandlere til backup og til behandling af løn. Disse firmaer behandler udelukkende oplysninger på Advokatfirmaet Jan Poulsen ’s vegne og må ikke anvende personoplysningerne til egne formål. Disse databehandlere er underlagt Databehandleraftaler og kontrolleres løbende angående overholdelse af Persondataforordningen. 

Advokatfirmaet Jan Poulsen kan i visse tilfælde også være forpligtet til at videregive personoplysninger i henhold til lovgivning eller efter afgørelse fra en offentlig myndighed.

Ansøgninger

Hvis du søger en stilling hos Advokatfirmaet Jan Poulsen gemmer vi din ansøgning under rekrutteringsprocessen.

Advokatfirmaet Jan Poulsen behandler dine fremsendte oplysninger til at vurdere, om Advokatfirmaet Jan Poulsen vil tilbyde dig ansættelse, samt til kommunikation med dig under rekrutteringsprocessen.

Kun ledelsen hos Advokatfirmaet Jan Poulsen har adgang til at se fremsendte ansøgninger og personoplysninger.

Der fremsendes afslag til personer, der ikke måtte komme i betragtning.

Hvis Advokatfirmaet Jan Poulsen ønsker at gemme oplysninger fra ansøgere der ikke ansættes, indhentes samtykke fra ansøgeren til opbevaring af ansøgningen i maks. 6 måneder iht. Persondataforordningen. Herefter slettes oplysningerne.

Sikkerhed

Advokatfirmaet Jan Poulsen har truffet alle tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, går tabt, forringes eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Personoplysninger og behandling af persondata foretages kun iht. Persondataforordningen.

Cookies

Anvendes ikke p.t.

Juridisk hjemmel (retslig grundlag)
Advokatfirmaet Jan Poulsen behandler personoplysninger med nedennævnte hjemmel for kunder, leverandører og ansatte:

 • Opfyldelse af en kontrakt
 • Behandling af legitime interesser
 • Samtykker
 • Lovgivning samt retlige krav
 • Interesseafvejning

Dine rettigheder

Angående de personoplysninger, som vi har registreret om dig hos Advokatfirmaet Jan Poulsen,
så er dine rettigheder i henhold til Persondataforordningen: 

·         Du har ret til, at få indsigt i hvilke personoplysninger

·         Du har ret til, at få en kopi af dine personoplysninger

·         Du har ret til, at få rettet (berigtiget) dine personoplysninger

·         Du har ret til, at få dine personoplysninger slettet ”at blive glemt”
Ønskes sletning vil virksomheden slette dine personoplysninger, dog med undtagelse af de personoplysninger, som virksomheden er pålagt at gemme iht. lovgivning

·         Du har ret til, at trækket dit samtykke tilbage
Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på et samtykke fra dig, dog med undtagelse af de behandlinger, som  virksomheden er pålagt at udføre iht. lovgivning

·         Du har ret til, at få dine personoplysninger flyttet/udleveret (Data portabilitet)
i et
struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format

·         Du har ret til, at få underretning om evt. brud på datasikkerheden hos virksomheden

·         Du har ret til, at indgive en klage over behandlingen til virksomheden

·         Du har ret til, at indgive en klage over behandlingen til Datatilsynet

Indsigt, udlevering og overførsel af data

Hvis du har sendt en anmodning om ovenstående, har Advokatfirmaet Jan Poulsen fire uger til at rette, slette, udlevere eller overføre oplysningerne. Anmodningen skal underskrives af dig samt indeholde dit navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse samt kopi af dit pas eller dit kørekort.

Advokatfirmaet Jan Poulsen kan afvise anmodninger, der enten er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig teknisk indgriben, påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller i situationer hvor den ønskede handling må anses for værende yderst kompliceret.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager til Advokatfirmaet Jan Poulsen ’s behandling af personoplysninger kan du henvende dig til:

Advokat Jan Poulsen
Telefon: 9964 1811
E-mail: Denne emailadresse bliver beskyttet mod spam bots, du skal have Javascript aktiveret for at se den

Medfører dette ikke en afklaring, kan en eventuel klage herefter rettes til Datatilsynet. Den aktuelle kontaktadresse kan findes på
www.datatilsynet.dk